29 stycznia 2024

Jak odliczyć darowiznę od podatku? - Praktyczny przewodnik krok po kroku

Jak odliczyć darowiznę od podatku?
Praktyczny mini-przewodnik krok po kroku


Większa darowizna – niższy podatek

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że przekazując darowiznę może skorzystać z ulgi podatkowej! Darowizny na cele pożytku publicznego (np. przekazane na rzecz Fundacji Ratuj Adoptuj Pomagaj) można bowiem odliczyć od dochodu przy rozliczeniu PIT (do 6% dochodu rocznego) lub CIT (do 10% dochodu). W ten sposób nie tylko wspiera się wybrane organizacje i działania charytatywne, ale też zmniejsza kwotę podatku do zapłacenia!

O tym, jakie darowizny mogą odliczyć od podatku dochodowego osoby fizyczne (osoby prywatne czy prowadzące indywidualną działalność gospodarczą), mówi ustawa o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9).

Pamiętaj!

  • Od podstawy opodatkowania możesz odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.
  • Możliwości odliczenia darowizny nie ma przedsiębiorca rozliczający się na zasadach podatku liniowego (PIT-36L) oraz karty podatkowej (PIT-16A). W przypadku ryczałtowców (PIT-28) odliczyć darowiznę można od przychodu (za: pit.pl)
     

Osoby prawne (firmy) mogą odliczyć od podatku dochodowego darowizny przekazane np. na cele określone w art. 18 ust 1 pkt 1 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Pamiętaj!

  • Od podstawy opodatkowania osoba prawna może odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.

 

Jak skorzystać z odliczenia?

Darowizna nie tylko pomaga potrzebującym, ale także pozwala na zmniejszenie obciążenia podatkowego! By odliczyć darowiznę od podatku, należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach.

1. Obdarowany

Prawo do ulgi/ odliczenia przysługuje nam, gdy przekazaliśmy darowiznę wybranej organizacji pozarządowej (z reguły stowarzyszeniu lub fundacji), która nie jest jednostką podległą administracji publicznej i nie działa w celu osiągania zysków, a jest organizacją pożytku publicznego bądź prowadzi działalność pożytku publicznego (patrz: art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 3 ust. 2 oraz 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

To oznacza, że nie można odliczyć darowizn przekazanych np. osobom fizycznym pomagającym zwierzętom, instytucjom czy ludziom prywatnie.

Działalność pożytku publicznego to m.in. działalność na rzecz ochrony zwierząt, działalność charytatywna, na rzecz pomocy społecznej, wspierania rodziny, na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn (więcej o darowiźnie na pożytek publiczny).

Co istotne, obdarowana organizacja nie musi posiadać statusu organizacji pożytku publicznego (OPP), inaczej niż w przypadku przekazania 1,5% podatku.

2. Udokumentowanie darowizny

Aby móc odliczyć darowiznę od podatku, konieczne jest posiadanie odpowiednich dokumentów potwierdzających przekazanie darowizny. W przypadku, gdy darowizna jest pieniężna, należy posiadać dowód wpłaty na konto bankowe organizacji.

W przypadku darowizny innej niż pieniężna, przekazanie darowizny potwierdza się dokumentem, z którego wynika wartość darowizny (np. umowa darowizny). Należy również posiadać oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny. Z reguły można tego dokonać na jednym dokumencie, w którym wskazuje się obdarowanego, rodzaj darowizny i jej wartość oraz umieszcza się podpisy obdarowanego i darczyńcy.

Dokumenty ww. są niezbędne w przypadku ewentualnej kontroli podatkowej, dlatego warto je zachować przez określony czas. Zazwyczaj zaleca się przechowywanie dokumentów potwierdzających darowiznę przez okres 5 lat.

3. Ograniczenie odliczenia do 6% uzyskanego dochodu (PIT)

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu. Jeśli zatem Twój dochód wyniósł 50 000 zł, możesz odliczyć maksymalnie 3 000 zł darowizn.

Zobacz kalkulator dla filantropów

Jakie zeznanie złożyć?

Darowiznę odliczamy w formularzu PIT-36 lub PIT-37 (podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych wg skali podatkowej). Jeśli rozliczamy się na zasadach ryczałtu, wtedy skorzystamy z PIT-28.

Do wskazania ulg przyda nam się też załącznik PIT/O. W części B w pozycji 11 i/lub 12 wpisujemy łączną kwotę odliczanych darowizn. W sekcji D.1 należy podać dane organizacji.
Nazwa pełna: Fundacja "Ratuj Adoptuj Pomagaj"; kraj: Polska.
(Uwaga! Każdą organizację należy rozliczyć osobno w PIT/O).

W przypadku tradycyjnych PIT-ów, należy w odpowiednim miejscu na deklaracji podać kwotę darowizny, którą chcemy odliczyć. Pamiętajmy, że przy wysyłce tradycyjnej, warto dołączyć kopie dokumentów potwierdzających darowiznę.

Jak się rozliczyć?

Wybór należy do Ciebie. Możesz to zrobić tradycyjnie, możesz też online.

  • Preferowaną przez wiele osób formą rozliczenia jest elektroniczne rozliczenie podatkowe, czyli e-Deklaracje. Dzięki niemu możemy w prosty i szybki sposób złożyć nasze zeznanie podatkowe.
  • Jeśli jednak nie korzystamy z e-Deklaracje, nadal możemy wysłać tradycyjne PIT drogą pocztową do urzędu skarbowego. Niezależnie od wybranej formy rozliczenia, możemy odliczyć darowiznę od podatku.

 

Skorzystaj!

Szybki dostęp do www (kliknij na wybraną frazę i znajdź się tam, gdzie potrzebujesz :))
e-Deklaracje, e-Pity, aktualny wykaz dokumentów PIT dla rozliczenia 2023r. [tu]
 

1,5% podatku na OPP a odliczenie od dochodu

Na zakończenie warto dodać, że obok opisanych odliczeń darowizn, które są ulgą podatkową, niezależnie można przekazać 1,5% podatku organizacjom pożytku publicznego, takim jak Fundacja Ratuj Adoptuj Pomagaj. Robi się to w ramach swojego corocznego rozliczenia z fiskusem i nie wpływa to na wartość darowizn oraz limit ich odliczenia. Tu znajdziesz wykaz OPP.

Możliwość przekazania 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) jest niezależna od odliczania darowizn od dochodu. W przypadku „półtora procenta” przekazujemy organizacji pożytku publicznego ułamek podatku, który zapłaciliśmy.

Wesprzyj nasze psiaki, i przekaż im proszę 1,5% ze swojego podatku.

100% przekazanych darowizn jest przeznaczone na potrzeby naszych psiaków - nie pobieramy wynagrodzenia - w Fundacji działamy wolontaryjnie.
KRS:
0000858108


Na ilustracji Bębelek w wersji "Disney", który szuka domku [a o nim tu].

 

Ważne informacje

Jesteśmy tu!

Fundacja Ratuj Adoptuj Pomagaj, ul. R. Amundsena 3/11, 02-776 Warszawa I NIP: 9512509119, REGON: 38736661700000, KRS: 0000858108
Credit Agricole Bank Polska S.A., nr konta: 36194010763216673800000000 I tytułem: darowizna na cele statutowe

BLIK: 601 718 265 „darowizna”

Chcesz przekazać 1,5% procent z podatku, dla naszych podopiecznych?
👉 KRS: 0000858108 Fundacja "Ratuj Adoptuj Pomagaj"

2023 Fundacja RAP I Wszystkie prawa zastrzeżone

Kupuj oryginalne domeny w dobrych cenach! Zapoluj na giełdzie domen w Aftermarket [wejdź tu]

Menu